Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

 Na marcovom miništrantskom stretku sme si pripomenuli a povedali si o zmenách v liturgických úkonoch a po úvode sme sa rozprávali o téme, ktorá nadväzovala na predchádzajúce stretnutie.

 

CIRKEV A JEJ POSLANIE

Cirkev má nadprirodzené poslanie. Dal jej ho sám Ježiš Kristus slovami: „Pas moje baránky! Pas moje ovce!“ aj slovami: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Cirkev má svoje právne, liturgické, morálne a iné normy a pravidlá. Týmito jednotlivými normami, pravidlami a predpismi sa zaoberá veda, ktorú nazývame TEOLÓGIA.

 

HIERARCHICKÉ  DELENIE

Najmenšou administratívnou jednotkou Cirkvi je FARNOSŤ.
Pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi. Je teda na čele farnosti. Pomáhajú mu kapláni, správcovia (rektori) iných kostolov na území farnosti, atď.

Väčším územím je BISKUPSTVO alebo diecéza.
Na čele biskupstva je Svätým Otcom vymenovaný biskup, ktorý má na území biskupstva riadnu a bezprostrednú moc.
Viac biskupstiev tvorí cirkevnú provinciu = arcidiecézu na čele s arcibiskupom, metropolitom.

Územne veľké biskupstvá sa delia na DEKANÁTY.
Na čele dekanátu je dekan.

chram sv.petra

Hlavou celej Cirkvi je Svätý Otec – pápež.

  • jeho úrad je svätý
  • volí ho zbor kardinálov počas konkláve v Sixtínskej kaplnke
  • jeho sídlo je v Ríme, preto je aj biskupom Ríma

A nakoniec sme si ukázali hierarchické rozdelenie Cirkvi na Slovensku. Teda priblížili sme si Východnú a Západnú cirkevnú provinciu. Ukázali sme si delenie Trnavskej arcidiecézy na dekanáty a na záver sme si pripomenuli, na aké farnosti je rozdelený náš Seredský dekanát.

 

 

delenie rkc diecezy