Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

O nás

 

VITAJ na oficiálnom webe spoločenstva miništrantov v Seredi :) 

web-onas

Táto web stránka je určená predovšetkým pre vnútornú potrebu spoločenstva. Keďže Sereď je zároveň aj dekanátnym mestom, stránka slúži pre informatívne účely a podporu aj pre ostatné miništrantské spoločenstvá v dekanáte. Akékoľvek kopírovanie obsahu a mesačných aktivít bez písomného /e-mailom zaslaného/ súhlasu je zakázané, pretože na niektorý obsah sa vzťahujú autorské práva tretích strán! Prosíme preto o rešpektovanie tohto rozhodnutia. Kontaktné informácie pre zaslanie žiadosti o súhlas sú uvedené v rubrike "Info---->Kontakt". Aj vďaka vašej čestnosti budeme vedieť, o ktorú oblasť je záujem a máme ju rozvíjať. (Obmedzenie neplatí pre členov spoločenstva Miništranti Sereď.)

 

Na tejto stránke sa okrem iného dozvieš, milý miništrant, potrebné informácie o aktuálnom dianí v našej farnosti aj medzi miništrantmi, nájdeš tu prebrané témy a články zo stretiek, aktuality zo sveta kresťantva, zamyslenia a rôzne iné veci.

 

ministrantisr starelogo   HISTÓRIA V SKRATKE:Miništrantská fotka na Mikuláša 2

Práca s miništrantmi sa v našej.farnosti najprv začala formou stretávania sa v skupinkách na miništrantských stretkách. Intenzívne sa rozbehli približne v roku 2009. Vytvorenie podnietil vtedajší pán kaplán. Zo začiatku bolo 5 skupín po 6 miništrantov. Tieto skupinky sa nezávisle od seba /samostatne/ stretávali a chýbal tak vzájomný kontakt medzi nimi. 

V roku 2011 nastala výrazná zmena v organizačnej štruktúre a forme miništrantov v Seredi, keďže sa reformoval aj "miništrantský svet" na SR. Výsledkom toho bolo odporúčanie, že aspoň v dekanátom meste musí byť plne začatá pravidelná práca s miništrantmi. Preto sa musela vytvoriť na to "organizácia", ktorá bude vykonávať toto poslanie a takisto pomáhať aj ostatným farnostiam v dekanáte s prácou s miništrantmi.

Vzhľadom na tieto skutočnosti  bolo 9. januára 2011 oficiálne založené miništrantské spoločenstvo Miništranti Sereď. Prvým vedúcim sa stal vtedajší pán kaplán a štafetu po ňom prebral Andrej Macho, ktorý pracoval s Pavlom Fandlim už v skupinkách a vedie spoločenstvo aj v súčasnosti.

V roku 2012 začalo spoločenstvo Miništranti Sereď spolupracovať aj s eRkom. eRko v Seredi patrí do oblastného centra Trnava. 

V našej farnosti momentálne vykonáva službu miništranta 41 chlapcov.

 Z toho:   Starší  - 14                                                  

                 Mladší  - 27 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA spoločenstva Miništranti Sereď

- Predseda: Andrej Macho

- Metodická rada: Mikuláš Šurín; Mgr. Martin Navrátil

- Duchovno-pastoračná rada: PhDr. Róbert Ťapušík; Dp. Tomáš Kišon /bohoslovec/

Ceremoniár pri veľkých liturgických sláveniach: Dominik K.

Kolégium: Mgr. Erik Hud., Ing. Jozef K., David Sch.,  Mgr. Martin N., Mikuláš Š., Dominik K., Tomáš Š.

- Akolytát: Ing. Jozef Kojš, Mgr. Martin Navrátil, Ing. Ján Javor, Peter Korytár, Bc. Tomáš Kurbel, Ing. Branislav Mikuláš 

 

Stanovy dekanátneho miništrantského spoločenstva Miništranti Sereď

PRIHLÁSENIE

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.

Odber noviniek / Newsletter