Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

05June

Farské oznamy od 8. do 14. júna 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 08. do 14. júna 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
08.06.

7:00
za dar zdravia pre Margitu Kubačkovú

18:00

+ Tibor Gunda, rodičia z oboch strán
Ut
09.06.
 
7:00
+ Jozef Jankuj
18:00
+ rodina Priklilová
St
10.06.
 
7:00
za zdravie Katky
18:00
poďakovanie za 80 rokov, prosba o Božiu pomoc pre Jozefínu
Št
11.06.
Svätého Barnabáša, apoštola, spomienka
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18:00
+ Pavol Šesták
Pi
12.06.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
7:00
za zdravie Katky
18:00
prosba o Božiu pomoc pri skúškach
So
13.06.
Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
7:00
+ Ivan a Oľga Juríkoví, rodičia z oboch strán
18:00
+ rodičia Irena a Ľudovít Vranovičoví, živá rodina
Ne
14.06.
11. nedeľa v Cezročnom období 
7:30
+ Martin Buch
Čepeň
9:00
+ Jozef Kuric a rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
 
18:00
+ Daniela Puchelová

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Pozvánka: 21.06. 2015 o 14:00 - Farské agapé u sestričiek na Dolnočepenskej ulici 
 • Poďakovanie: Ďakujeme všetkým  ľuďom, ktorí svojou obetavou pomocou prispeli k slávnostnému priebehu procesie na sviatok Kristovho Tela a Krvi. Ďakujeme zároveň všetkým, ktorí prispeli na zakúpenie nového baldachýnu pre našu farnosť.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67
30May

Farské oznamy od 1. do 6. júna 2015

 

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 01. do 06. júna 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
01.06.
Sv. Justína, mučeníka, spomienka
7:00
+ Pavol a Mária Majkoví

18:00

+ Peter Pečenacký, ostatná rodina
Ut
02.06.
 
7:00
+ Ján a Štefánia Chmelároví, krstní rodičia Gajarskí
18:00
+ Rudolf a Mária Chudáčikoví, zať Jozef a dekan Štefan Raček
St
03.06.
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
7:00
+ Jolana Letkovičová
18:00
za Ružencové bratstvo
Št
04.06.
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:00
+ Františka
Čepeň
16:00
za farníkov
18:00
+ Melánia Širuchová, manžel a syn
Pi
05.06.
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
+ Tomáš Štefan, Mária, Miroslav
18:00
+ Štefan Uhrič, rodičia a súrodenci z oboch strán
So
06.06.
 
10:00
za obrátenie hriešnikov
18:00
+ František Nižňanský, živá rodina
Ne
07.06.
10. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Ján a Marta Saboví
Čepeň
9:00
+ rodičia Balážioví, Valteroví, brat Milan, rodina Samborská
10:30
za farníkov
 
18:00
+ Valéria, Valika, otec Štefan, syn Štefan

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na miništrantské stretnutie , ktoré sa uskutoční v pondelok od 16:30 hod. vo farskej klubovni.
 • Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - prikázaný sviatok.Po  svätej omši o 18:00 vo štvrtok bude procesia po uliciach, tak ako to býva zvykom. Srdečne vás na túto farskú slávnosť pozývame.
  Sv. omša v stredu večer je už s platnosťou na prikázaný sviatok vo štvrtok.
 • Vo štvrtok o 8:00 hod. bude v kaplnke CZŠ svätá omša pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. 
 • Pozývame všetkých starších i mladších miništrantov na tradičnú akciu s názvom MINIŠTRANTSKÝ DEŇ, ktorí sa uskutoční v sobotu 06.06. od 15:00 hod. vo farskej záhrade. Pripravené je vyhodnotenie celoročnej  miništrantskej súťaže, hry, opekačka a fotografie zo spoločného fotenia. 
 • Prvopiatkový týždeň - spovedanie bude v STREDU a PIATOK od 15:00 a vo ŠTVRTOK od 17:00 vzhľadom na sv. omše v tento deň.
 • Prvopiatková potravinová zbierka: ďakujeme všetkým darcom, ktorí darovaním trvanlivej potraviny dopomôžu k pomoci tým, ktorí to v našej farnosti potrebujú.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67
22May

Farské oznamy od 25. do 31. mája 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 25. do 31. mája 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
25.05.
Svätodušný pondelok 
7:00
poďakovanie za 50 rokov života

18:00

za jednotu v rodine, dar viery a vyrtvalosti a pokore pre deti
Ut
26.05.
Sv. Filipa Neriho kňaza, spomienka 
7:00
+ Daniel a Gizela Mihálikoví, syn Danko
18:00
+ Vojtech a Ružena Tóthoví, rodičia z oboch strán
St
27.05.
 
7:00
+ Anton Kubačka, rodičia z oboch strán, za zdravie vnučky
18:00
+ Rudolf a Jolana Malí, rodičia z oboch strán
Št
28.05.
Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza,
sviatok 
7:00
+ Ján a Helena Chmelároví, + Katarína
18:00
+ Cyril Michalčák a Ján Tisoň
Pi
29.05.
  
7:00
+ Mária a Rudolf Gulášoví, rodičia z oboch strán
18:00
+ Anton Sedlák
So
30.05.
 
07:00
+ Ján Tisoň, rodičia z oboch strán
18:00
+ Vladimír Bartek, rodičia z oboch strán, bratia Bartekoví a Kučeroví, sestra Antónia
Ne
31.05.
9. nedeľa v Cezročnom období,
Najsvätejšej Trojice
7:30
+ rodičia Jozef a Katarína
Čepeň
9:00
+ František a Sidónia Holikoví, rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
 
18:00
poďakovanie za 65 rokov Leopolda a Františky, prosba o božiu pomoc

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
 • Pozvanie - k osobnému úmyslu celodennej adorácie vo štvrtok za Cirkevnú základnú školu sv. Cyrila a Metoda v Seredi. Ak môžete, príďte vyprosiť vo štvrtok pre cirkevnú školu hojnosť Božieho požehnania pre deti, duchovnú silu a pevnú vieru pre pedagógov a dostatok financií, sponzorov na
  materiálne fungovanie školy.
 • eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje v tomto týždni celoslovenskú kampaň s názvom Vypni telku, zapni seba! s témou Menej je niekedy viac. Aj naša farnosť sa do nej zapojí, a to v pondelok a stredu od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. Pozývame všetky deti, ktoré si chcú tento týždeň spestriť hrami.
 • Dávame do pozornosti možnosť vyzdvihnúť si ešte prihlášky na indiánske tábory v sakristii kostola. Prihlášky je treba odovzdať do 31.5. sestričke Marke.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com     tel: 031/789 28 67
16May

Farské oznamy od 18. do 24. mája 2015

 

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 18. do 24. mája 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
18.05.
 Formulár sv. omše: Za jednotu kresťanov
7:00
+ Justína Hornáčková

18:00

poďakovanie za 50 rokov života
Ut
19.05.
 
7:00
+ Michal a Jana Jurašíkoví, + rodina
18:00
poďakovanie za životné jubileum Viliama a prosba o pomoc a ochranu
St
20.05.
 
7:00
+ Magdaléna Paštékova
18:00
+ rodičia Bystríkoví, starí rodičia, brat Anton
Št
21.05.
 
7:00
+ Emanuel a Mária, + rodičia
18:00
prosba o požehnanie do ďalších rokov manželstva
Pi
22.05.  
  
7:00
za ťažko chorú Martinku
18:00
+ František a Mária Slobodoví
So
23.05.
 
7:00
Peter a Miroslava s rodinami, poďakovanie a prosba o Božiu pomoc a ochranu
10:00
za prvoprijímajúce deti z Komenského školy
18:00
+ starí rodičia Meliškoví, Lukačovičoví a deti
Ne
24.05.
Nedeľa zoslania Ducha Svätého
/Turíce/
7:30
poďakovanie za 54 rokov spoločného života, Božia pomoc pre Jána a Máriu
Čepeň
9:00
+ rodičia Pospišoví a Michal
10:30
za farníkov
 
18:00
+ Mária a Jozef Bachratí, syn Ladislav

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
 • Dnes - v nedeľu 17.05. Škapuliarska pobožnosť o 16:30
 • Letné kántrové dni: Pondelok 18.05. - Za jednotu kresťanov
 • Celodenná adorácia vo štvrtok bude pre nácvik detí pred sv. prijímaním do 16:00 a ukončená Eucharistickým požehnaním.
 • V sobotu 23. mája bude prvé sväté prijímanie detí zo základnej školy Jana Amosa Komenského. Spoveď detí a rodín bude v piatok o 15:00 hod. 
 • Možnosť získania úplných odpustkov Svätodušná nedeľa: recitovanie alebo spev hymnu k Duchu Svätému a splnenie obvyklých podmienok ( vzbudenie ľútosti, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca )
 • Nedeľou zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie. Od pondelka sa opäť modlíme Anjel Pána.
 • Pozvanie na Trojičnú púť - Marianka 31.05.2015 - program na nástenke alebo na webovej stránke farnosti. 
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com     tel: 031/789 28 67
08May

Farské oznamy od 11. do 17. mája 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 11. do 17. mája 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
11.05.
Formulár sv. omše: V čase sejby  
7:00
+ Július Gál

18:00

+ rodičia Anton a Anna Bánovskí
Ut
12.05.
 
7:00
+ Zuzana Miškejová
18:00
+ Milan Vinter, rodičia z oboch strán
St
13.05.
 Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľub. sp.
7:00
za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra
18:00
+ rodičia Šustoví
Št 14.05.
 Nanebovstúpenie Pána,
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:00
za dar zdravia pre Katarínu
Čepeň
16:00
za farníkov
18:00
+ starí rodičia, synovia Jozef a Ondrej
Pi
15.05.
 
  
7:00
za dar zdravia pre Katarínu
18:00
+ Mária Chudáčiková
So
16.05.
 Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
7:00
+ Pavel a Anna Šilhároví
10:00
za prvoprijímajúce deti z Cirkevnej školy
18:00
+ manžel Jozef
Ne 17.05.
7. veľkonočná nedeľa
7:30
+ manželia Kubaloví, syn Michal, rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ Anton a Magdaléna Prerovskí, rodičia z oboch strán a nevesta Emília
10:30
+ Jozef Majko
 
18:00
za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, deti s rodinami

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré bude v pondelok 11.5. už od 16:00 hod. vo farskej klubovni. Prosíme chlapcov, aby si priniesli svoje miništrantské preukazy a prečítali si na webovej stránke pokyny k záverečnému preskúšaniu.
 • PROSEBNÉ DNI: Pondelok 11.05. o 18:00 sv. omša - formulár V čase sejby a po nej prosebná procesia s požehnaním siatin.
 • Zbierka pre kňazský seminár: 590,- eur. Pán Boh odmeň vašu štedrosť.
 • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omša v stredu večer je už zo slávnosti a je platná za štvrtok.
 • Na budúcu nedelu zbierka na podporu katolíckych masmédií, možnosť individuálne prispieť Tv Lux- v zadnej časti chrámu pripravené brožúrky s poštovou poukážkou.
 • Vo štvrtok 14.5. o 8:00 hod. bude v kaplnke CZŠ svätá omša pri príležitosti prikázaného sviatku Nanebovstúpenia Pána, na ktorú srdečne pozývame.
 • V sobotu 16. mája bude prvé sväté prijímanie detí z Cirkevnej školy. Spoveď detí a rodín  bude v piatok o 15:00 hod. 
 • Ponuka voľných miest na mariánskej púti do Lúrd s farnosťou Pata, viac informácií na nástenke spolu s kontaktom na miestneho kňaza pre prípadných záujemcov.

 • Indiánsky tábor: 1. turnus pre deti od 10 - 12 rokov: 13.7. - 17.7.
  2. turnus 7 - 9 rokov - 20.7. - 24.7. Cena je 40 eur a prihlášky sú v sakristii. Vyplnené ich treba odovzdať sestričke Marke do 31.5.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com     tel: 031/789 28 67
25April

Farské oznamy od 27.04. do 03.05.2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 27. apríla do 3. mája 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
27.04.
 
7:00
+ Štefan a Anna, Helena a Melánia a Cyril Grnoví

18:00

+ Marián Kopál
Ut
28.04.
 
7:00
+ Štefan, syn Ivan, rodičia z oboch strán
18:00
+ manželia Homoloví, brat Jozef a + súrodenci
St
29.04.
Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy, sviatok
7:00
+ Juraj a Anežka Tisoňoví
18:00
+ Elena a Imrich Krčmárikoví, rodičia z oboch strán
Št
30.04.
 Sv. Pia V., pápeža, ľub. sp.
7:00
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Podhorových
18:00
+ Peter a Mária Viskupoví, súrodenci a rodičia z oboch strán
Pi
 01.05.
 Sv. Jozefa, robotníka, ľub. sp.
7:00
+ Dušan a František Sásikoví
18:00
+ dcéra Anka a Vendelín Kristek, rodičia z oboch strán
So
02.05.
 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
10:00
za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie a obrátenie hriešnikov
18:00
+ Jaroslav Baša, rodičia z oboch strán
Ne
03.05.
5. veľkonočná nedeľa
7:30
+ Jozef a Monika Baraníkoví, rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ Rudol Bartek a Helena
10:30
za farníkov
 
18:00
+ manželia Gajdošíkoví a rodičia

 

 

FARSKÉ OZNAMY 

 • Tento týždeň je prvopiatkový - spovedať intenzívnejšie budeme v stredu, štvrtok a v piatok od 16:00 hod.
 • V utorok po sv. omši - stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí - bezprostredná príprava slávnosti (sv. spoveď detí, výzdoba, kamera, fotenie, samotná liturgická slávnosť)
 • V sobotu o 10:00 hod. bude Fatimská sobota: o 9:00 hod. modlitba ruženca, potom sv. omša a adorácia s Eucharistickým požehnaním.
 • Prvopiatková potravinová zbierka pre ľudí v núdzi - možnosť darovania trvanlivej potraviny do košíka pri východe z kostola. Vaše darované potraviny pomáhajú nielen klientom denného centra na Garbiarskej ulici, ale sú i prerozdelované rodinám, ktoré ich skutočne potrebujú. Preto, ak by ste vedeli o sociálne znevýhodnenej rodine, ktorej by  potravinová pomoc vo vašom okolí pomohla, môžete kontaktovať priamo pracovníkov charity alebo mailom na fara.sered@gmail.com zaslať kontakt, ktorý bude odovzdaný pracovníkom charity.
 • Mesiac máj - dôraz na Mariánsku úctu - modlitba Loretánskych litánií 15 minút pred sv. omšou, pred večernou sv. omšou budú doprevádzané organom.
 • 23.05. (sobota) farská púť  TURZOVKA -  možnosť prihlásiť sa u pani Nižňanskej (cena 10,- eur na osobu)

 

18April

Farské oznamy od 20. do 26. apríla 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 20. do 26. apríla 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
20.04.
Formulár sv. omše za ohlasovanie evanjelia národom
7:00
+ Elena Godályová

18:00

+ Valéria Szugyenová
Ut
21.04.
Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
7:00
+ manželia Milan a Jozefína Zvolenskí
18:00
+ Dušan Šišovic, manželia Szoczoví
St
22.04.
Formulár sv. omše za kňazské a rehoľné povolania 
7:00
+ Kamil Grno
18:00
+ Štefan Krajíc, rodičia a súrodenci
Št
23.04.
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka 
7:00
+ rodičia Náhlikoví, + syn Vít, + manžel Kamil
 18:00 + rodičia Leopold a Agáta Strnadloví, starí rodičia Kucheloví
Pi
24.04.
 Sv. Juraja, mučeníka, ľub. sp., birmovanecká
7:00
+ rodičia Jozef a Mária Kandeloví
18:00
+ Karol Sojka, rodičia z oboch strán a ich deti
So
25.04.
 Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
7:00
za šťastný pôrod pre Betku
18:00
+ Juraj Podaril
Ne
26.04.
4. veľkonočná nedeľa
7:30
+ Michal Noskovič, rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
10:30
za farníkov
18:00
+ Vojtech a Anna Gašparikoví
 • Dnes 3. veľkonočnú nedeľu - Škapuliarska pobožnosť o 15:30.
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď organizuje pre všetkých miništrantovjarnú víkendovku zameranú na život svätca Dominika Savia. Pripravené sú pestré aktivity a výlety do okolia Smoleníc. Viac informácií je vzadu na nástenke a webovej stránke.
 • V piatok bude večerná sv. omša o 18:00 hod. za účasti birmovancov.
 • Pozvanie na púť do Čiech: 28. júla až 1. augusta, cena je 130€ na osobu. Viac informácii nájdete vzadu na nástenke alebo farskej webstránke. Prihlásiť sa a zaplatiť poplatok môžete v sakristii kostola do 20. apríla.
 • Pozvanie na púť Turzovka: 23. mája (sobota) cena je 10€ na osobu. Odchod od fary o 06:00. Prihlásiť sa a zaplatiť poplatok môžete osobne u pani Nižňanskej.
 • 4. veľkonočná nedeľa: zbierka na podporu kňazských seminárov, možnosť navštevy kňazského seminára v Bratislave. Program dňa otvorených dverí na nástenke alebo internetovej stránke.
 • Týždeň modlitieb za duchovné povolania od pondelka do nedele. Nezabudnime v týchto dňoch intenzívnejšie pamätať v modlitbách na tento úmysel.
11April

Farské oznamy od 13. do 19. apríla 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 13. do 19. apríla 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
13.04.
 
 
7:00
+ Hedviga Ozimyová

18:00

poďakovanie za 30 rokov manželstva
Ut
14.04.
 
7:00
+ rodičia
18:00
+ manžel Rudolf Blaho, rodičia z oboch strán
St
15.04.
 
7:00
+ Rudolf Kopáč
Čepeň
18:00
na úmysel celebranta
18:00
+ Ján Sedláček
Št
16.04.
 
7:00
+ Albert a Jolana Javoroví, rodičia z oboch strán
 18:00 + Andrej a Mária 
Pi
17.04.
 
7:00
+ Ladislav Orlický
18:00
+ Jozefína Richnáková
So
18.04.
 
7:00
+ Eva Mikulová
18:00
+ rodičia Liptákoví, Takáčoví, Griloví a starí rodičia
Ne
19.04.
3. veľkonočná nedeľa
7:30
+ Aneška Tisonová
Čepeň
9:00
+ Pavol Fraňo, rodičia z oboch strán, dcéra Emília
10:30
za farníkov
18:00
poďakovanie za 10 rokov manželstva a prosba o požehnanie pre rodinu
 • Spoločenstvo miništrantov pozýva všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 13.04. o 16:30 hod. vo farskej klubovni.
 • Dnes v Nedeľu Božieho milosrdenstva - pobožnosť o 15:00 vo farskom kostole, možnosť získania odpustkov pri uctení obrazu Božieho milosrdenstva
 • V túto stredu bude vyložená v Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v Čepeni sviatosť Oltárna od 14:00 hod. do večernej sv. omše, ktorá bude v kaplnke o 18:00 hod.
 • Škapuliarska pobožnosť - na budúcu nedeľu 19.04. o 15:30 hod.