Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Dňa 8.6.2013 sa konala akcia "Miništrantký deň".

V tento deň sme sa všetci stretli a zmerali si sily

v stolno-futbalovom turnaji.

Nechýbali ani zábavné hry s letným námetom.

Na konci tohto zábavného popoludnia sa uskutočnilo VYHODNOTENIE celoročnej súťaže s názvom

"Miništrovanie s Dominom", ktorá skončila 31.5.2013.

Výhercom sa odovzdali medaile, diplomy a vecné ceny.

Samozrejme, že ocenení boli aj výhercovia stolno-futbalového turnaja.

CHCEME SA SRDEČNE POĎAKOVAŤ RODIČOM MINIŠTRANTOV, KTORÍ SPONZORSKÝMI DARMI PODPORILI TENTO DEŇ.

(Fotografie z tohto dňa si môžete pozrieť vo fotogalérii.)

 

Tu si môžete pozrieť ako sa naši miništranti snažili počas roka:

MENO POČET  BODOV Body získali najmä za:
Január Február Marec Apríl Máj SPOLU
Tomáš Šesták 8 91 177 192 56 524 omše, webkvízy, súťaž o referát, aktivita na stretkách, účasť na brigáde
Janko Hužovič 18 57 123 137 62 397 omše, webkvízy, súťaž o referát, účasť na brigáde a mimoriadnych omšiach
Peťko Skupin 48 77 89 95 40 349 omše, hlavolamy pre mladších, účasť na mimoriadnych omšiach a brigáde
Samuel Široký 8 3 143 148 38 340 omše, webkvízy, 1. miesto za najkrajší referát, aktivita na stretkách, brigáda
Kiko Kršiak ~ ~ 12 134 36 182 omše, 2. miesto za najkrajší referát, aktivita na stretkách
Paťko Hužovič 12 12 81 20 46 171 omše, hlavolamy pre mladších, účasť na brigáde
Paťko Široký 8 ~ 74 23 22 127 omše, hlavolamy pre mladších
Janko Daniš ~ ~ ~ 4 110 114 omše, príkladné správanie na stretku
Peťo Jamrich ~ 2 9 6 60 77  
Marek Holub ~ ~ ~ 14 62 76  
Rasťo Šipkovský 2 ~ 32 6 2 42 účasť na brigáde
Michal Kavoň ~ ~ 15 4 4 23  
Andrej Virág 2 ~ 4 ~ 16 22  
Dominik Srnec 2 10 ~ ~ 2 14  
Igorko Jamrich ~ ~ 6 4 4 14  
Ladislav Stojka ~ ~ ~ 4 6 10  
Lukáš Javor ~ 2 2 ~ 4 8  
Matúš Javor ~ 2 ~ ~ 4 6  
Mirko Benci ~ ~ 4 ~ ~ 4  
Ondrej Lašák ~ ~ ~ 2 2 4